Indkaldelse til Generalforsamling i Danske H-Bådssejlere

Fredag den 7/7 2023 klokken 19.30 i Holbæk Sejlklub

HUSK at hvis du har forslag der skal tages op, skal de være bestyrelsen I hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden.:

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Bestyrelsens planer for det kommende år.

7. Budget

8. Fastlæggelse af kontingenter og indmeldelsesgebyrer.

9. Valg af bestyrelsens formand.

10. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer samt 1 eller 2 suppleanter.

11. Valg af en revisor + 1 revisor suppleant.

12. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *