Betingelser for afholdelse af VM-udtagelsesstævne for H-både

Betingelser for afholdelse af VM-udtagelsesstævne for H-både.

 1. Navn på stævnet:
  VM-udtagelsesstævne for H-både. Hvis den arrangerende klub har en stævnesponsor kan stævnet også opkaldes efter denne sponsor (”xxx” Cup for H-både).
 2. Dato for stævnet:
  En weekend ifølge aftale med Danske H-bådssejlere (i det følgende kaldet DHBS), med mulighed for indtjekning og søsætning fra fredag eftermiddag.
 3. Regler:
  Se DHBS’s standardsejladsbestemmelser for VM-udtagelsesstævner.
 4. Startpenge:
  Beløb fastsættes ud fra et budget for stævnet. 2 dages stævner bør koste ca.1600 kr. for båd med 3 besætningsmedlemmer inkl. forplejning. Det skal generelt tilstræbes at gøre stævnet så billigt som muligt for deltagerne.
 5. Havnefaciliteter:
  Der skal være gratis havneplads for alle deltagende både under stævnet – helst samlet ved en eller to broer. Kran for søsætning/optagning af både skal gratis stilles til rådighed i angivet tidsrum før og efter stævnet. Der skal også være mulighed for optagning af både under stævnet i forbindelse med havarier eller lignende. Sejlerne betjener gerne selv kran hvis tilladt.
 6. Følgebåde og andet udstyr:
  Den arrangerende klub stiller følgebåde og andet nødvendigt udstyr for afvikling af sejladserne til rådighed. Dette omfatter som minimum; dommerbåd, startlinjebåd(e), topmærkebåd(e), evt. jurybåd(e), bøjer, flag, signalhorn, kommunikationsudstyr osv.. Ved havarier og ved  vindstille vejr skal der være et tilstrækkeligt antal slæbebåde til rådighed (mærkebåde m.v. kan være en del af disse).
 7. Indkvartering og camping:
  Der skal hvis muligt, være gratis campering, på et ved havnen nærliggende sted. I denne forbindelse skal der være tilstrækkelige toilet og badeforhold. Andre indkvarteringsmuligheder så som hotel, vandrehjem, sommerhuse eller hytter kan med fordel annonceres i informationen til sejlerne. Arrangøren kan evt. lave rabataftaler med hoteller og udlejere.
 8. Forplejning og sociale arrangementer:
  Den arrangerende klub arrangerer forplejning til rimelige priser – skal godkendes af DHBS. Det drejer sig om morgenmad/madpakkesmøring begge dage (max. 80 kr. pr. dag pr. mand), samt fælles spisning lørdag aften – evt. krydret med lidt underholdning (guitarist eller lignende).Efter sejladserne skal der serveres gratis moleøl og gerne grillpølser. Der kan evt. uddeles dagspræmier (førertrøjer eller lignende).
 9. Dommer/jury:
  Dommer og jury skal være af international klasse og godkendt i.h.t. licensdommerordningen, og skal i øvrigt godkendes af DHBS. Se også ”Guide til dommere ved H-bådsstævner”  fra DHBS.
 10. Baner:
  Der skal sejles på op/ned baner med afvisermærke samt bundmærkegate. Der skal søges gennemført 8 sejladser. Der må maks. sejles 4 sejladser pr. dag (banelederen kan afvige dette undtagen sidstedagen). Det skal tilstræbes at sejladstiden for hver sejlads er ca. 60 min. Se i øvrigt DHBS´s standardsejladsbestemmelser.
 11. Præmier:
  Der skal være præmier til hver 5. startende besætning (til alle 3 eller 4 besætningsmedlemmer). Skibsglas eller lignende samt fornuftige præmier doneret af sponsorer vil være OK.

 12. Indbydelse:
  Indbydelse sættes på den arrangerende klubs hjemmeside.  Tilmelding foregår via manage2sail.com. DHBS laver henvisning/link fra www.h-boat.dk til den arrangerende klubs hjemmeside.

 13. Måling:
  Der foretages ingen systematisk kontrolmåling af sejl, både og udstyr medmindre det aftales med DHBS’s måler. Ca. 20% af besætningerne – tilfældigt udvalgt af den arrangerende klub – skal kontrolvejes ved indtjekning – max. 300 kg tilsammen. DHBS medbringer vægt.

 14. Resultatformidling/pressedækning:
  Den arrangerende klub opfordres til at orientere lands- og lokalpressen før, under og efter stævnet. Forhåndsorientering og resultatformidling med videre foretages af arrangøren via dennes hjemmeside.

 15. Sponsorer:
  Det står arrangøren frit for at finde stævnesponsorer.

Forslag til program for VM-udtagelsesstævne for H-både

Fredag Kl. 16.00 Bureau åbner
–     16.00-21.00 Mulighed for søsætning af både

–     20.00 Evt. åbningsceremoni

–     21.00 Bureau lukker

Lørdag Kl. 07.30-09.30 Morgenmad og madpakker

–     07.30 Bureau åbner

–     10.55 Varselssignal for første sejlads

Efter endt sejladser uddeles moleøl og evt. dagspræmier

–     19.00 Fælles spisning (evt. grillaften eller lignende)

Søndag kl. 07.30-09.00 Morgenmad og madpakker

–     07.30 Bureau åbner

–     09.55 Varselssignal for dagens første sejlads

–     14.00 Seneste tidspunkt for sidste start

Efter endt sejladser uddeles moleøl og præmier

Siden sidst opdateret januar 2023