Indkaldelse til Generalforsamling i Danske H-Bådssejlere

Fredag den 7/7 2023 klokken 19.30 i Holbæk Sejlklub HUSK at hvis du har forslag der skal tages op, skal de være bestyrelsen I hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  Dagsorden.: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Fremlæggelse af …