Formanden for Danske H-Bådssejlere hædret af Dansk Sejl Union

Formanden for Danske H-Bådssejlere Gitte Busch Pedersen er I Dansk Sejlunions nyhedsbrev klubliv blevet hædret som en af sejler Danmarks ildsjæle. Gitte er som det fremgår af nyhedsbrevet både engageret i Danske H-Bådssejlere og i foreningslivet i Gilleleje sejlklub. Vi i Danske H-bådssejlere ønsker hende stort tillykke med den velfortjente …

Kalenderen for 2024 er klar

Stævnekalenderen for 2024 ligger nu klar og er som følger Maj d. 10.-12 – Øresunds Sejlklub Frem Juni d. 15.-16. – Struer Sejlklub Juli d. 5.-7. – DM i Aarhus Sejlklub August uge 33  – VM i Finland September d. 7.-8. – Middelfart Sejlklub September 21.-22. – Brejning Bådklub Se mere her …

Indkaldelse til Generalforsamling i Danske H-Bådssejlere

Fredag den 7/7 2023 klokken 19.30 i Holbæk Sejlklub HUSK at hvis du har forslag der skal tages op, skal de være bestyrelsen I hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  Dagsorden.: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Fremlæggelse af …